Beste (verloskundig) echoscopisten,

Graag informeren we jou over het echokwaliteitsregister en de kwaliteitseis; het logboek basisecho. Omdat daar een aantal zaken verduidelijking behoeven, sturen we je deze brief om weer volledig up-to-date te zijn. We raden je aan om deze brief dan ook goed te lezen.

Status oproepen logboeken
In 2022 is dit echokwaliteitsregister samengevoegd met het echokwaliteitsregister van de KNOV en zijn we vanaf mei ook gestart met het opvragen van logboeken. We werken nu met een nieuw (digitaal) systeem. Vanwege het grote aantal logboeken dat er opgevraagd wordt en dus ook het enorme aantal beoordelingen spreiden we de oproep voor het indienen van een logboek. Dat maakt dat we drie groepen (verloskundig) echoscopisten hebben;
- Er zijn (verloskundig) echoscopisten die nog een oproep moeten krijgen
- Er zijn (verloskundig) echoscopisten die reeds een logboek hebben ingediend en zijn beoordeeld
- Er zijn (verloskundig) echoscopisten die reeds een logboek hebben ingediend en een bericht hebben ontvangen dat er vanwege technische aanpassingen een pauze is ingelast en hun logboeken binnenkort pas beoordeeld gaan worden.

Dat laatste vinden wij heel vervelend maar dit was echt nodig. Gezien het grote aantal te beoordelen logboeken moest zowel het proces van indienen als beoordelen vereenvoudigd worden.  
Uiteraard zal er nu (voor wat betreft de twee laatst genoemde groepen) rekening gehouden worden  met de termijn van de beelden die nog ingeleverd moeten worden voor beoordeling of herbeoordeling; de datum waarop  het onderzoek is verricht is voor nu aangepast naar maximaal 6 maanden oud gerekend vanaf moment van indienen van het logboek. Voor alle nieuwe oproepen (de eerstgenoemde groep hierboven) geldt deze uitzondering niet en geldt dat de ingeleverde beelden maximaal 3 maanden oud mogen zijn.

Wat verandert er?

Informatie op website
- Op de website van de BEN staat vanaf heden een nieuw document; Voorwaarden en procedure registratie echokwaliteitsregister. Dit document geeft aan waar een logboek aan moet voldoen, hoe de procedure van (her)registratie en logboekbeoordeling gaat en geeft antwoord op de vele vragen die er zijn gekomen over bijvoorbeeld herkansen. Het is raadzaam om dit document goed door te nemen vóórdat je start met het indienen van je logboek.

- Tevens vind je op de website het document instructie indienen logboek en de scoreformulieren. Ook hier adviseren we dit te raadplegen vóórdat je start met het indienen van je logboek.
- Het volgen van een HO-training is altijd raadzaam, in elk geval als je twijfelt over je vaardigheden.

Casus TCD
De meting van het TCD is komen te vervallen als een verplichte casus in het logboek biometrie. Als je wèl TCD metingen verricht voor late termijnbepalingen kun je vanaf nu deze plaatjes nog wel indienen, zodat je er wel feedback op krijgt voor eventuele kwaliteitsverbetering. Deze beelden zullen alleen niet meer met punten gehonoreerd worden. Ze tellen n.l. niet meer mee voor de totaalscore.

Bij iedereen die in eerdere fase een logboek hebben ingediend waarbij de TCD nog wel vereist was is met terugwerkende kracht de score van hun logboek her berekend en zijn herziene uitslagen gecommuniceerd.

De herkansingsprocedure
- De herkansingsprocedure is helder omschreven zodat beter duidelijk wordt wat je moet doen na een onvoldoende in een eerste ronde.
- Het volgen van een HO-training is altijd raadzaam, in elk geval als je twijfelt over je vaardigheden.
- Beoordelaars geven je bij de beoordeling van je logboek constructieve feedback en maken inzichtelijk hoe en wat je kunt verbeteren.

Omdat na een tweede onvoldoende uitschrijving plaatsvindt uit het echokwaliteitsregister, hopen we je op deze manier beter te helpen om dit te voorkomen.

Wij vertrouwen op een soepele herstart en een kwalitatief beter proces voor alle echoscopisten.