Symposium Echoscopiebasis Evidenced based Practice

11 juli 2018
Symposium

Op dit symposium presenteren de studenten van de post-hbo opleiding Basisechoscopie Evidence Based Practice de uitkomsten van hun onderzoeksvragen. De onderzoeken zijn gericht op klinisch relevante vragen, gebaseerd op casuïstiek waar jij als verloskundige in de praktijk mee te maken krijgt zoals Uterusanomalie, Kort femur in het 3e trimester, Eug, Poli- en Olihydramnion, Macrosomie en opsporen groeivertraging. Onderwerpen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek maar ook aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Nummer

A1870

Organisator

Fontys paramedische hogeschool

Adres

Fontys pramedische hogeschool
Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven
Gebouw Fliednerstraat (TF)

Tijd

Start 10:00
Eind 16:30

Accreditatie punten

4

Prijs 1

€ 45
euro
webworks by multimove