Hands on training in het RadboudUMC

17 jan - 31 dec
Hands-on training

Diverse data in 2018 op vrijdag. Bekijk voor de specifieke data op de website van de SPN: http://www.spn-regionijmegen.nl/

Nummer

A1816

Organisator

RadboudUMC

Adres

RadboudUMC
Afdeling Verloskunde & Gynaecologie
Routenummer 782
Geert Grooteplein-Zuid 22

Tijd

Start 08:30
Eind 17:00

Accreditatie punten

8

Prijs 1

€ 250
De SPN draagt voor elke echoscopist in de regio bij in de kosten van een training per jaar, mits volgens beschreven format.
webworks by multimove