Casuïstiekbespreking KernGezond Maerlant

06 december 2017
Casuïstiekbespreking

In de bijeenkomsten wordt casuïstiek besproken welke door de echoscopisten zelf worden ingebracht. De verkregen beelden en uitkomsten van de onderzoeken worden in het team besproken en vergeleken met overeenkomstige casussen uit de eigen praktijk en literatuurstudies. Aan de hand van de beschikbare informatie wordt door het team besproken of de juiste diagnose is gesteld en of op grond hiervan juist is gehandeld (bijv. onderzoek herhaalt of doorverwezen). Noot: De bijeenkomsten hebben eenzelfde karakter als afgelopen jaren (eerder informatie bij de BEN bekend).

Nummer

A 1728

Organisator

Ben Steltman

Adres

KernGezond Maerlant 2 8224 AC Lelystad

Accreditatie punten

2
webworks by multimove