Regiobijeenkomst voor echsocopisten

20 september 2016
Teamscholing

Tijdens deze regiobijeenkomst bespreken we hoe om te gaan met 'gemiste' afwijkingen. Het gebeurt ons allemaal wel eens, maar hoe gaan we ermee om? Wat is belangrijk in de afhandeling en hoe registreren we onze 'missers'? Daarnaast bespreken we de laatste stand van zaken m.b.t. kwaliteit, nieuwe ontwikkelingen en kaders.

Nummer

A 1680

Organisator

SPSAO

Website

Adres

AMC, Costerzaal

Tijd

Start 14:00
Eind 17:00

Sluitdatum aanmelden

31 augustus 2016

Accreditatie punten

2

Prijs 1

€ nvt
webworks by multimove