Counselen bij penatale screening LUMC

16 februari 2016
Teamscholing

Prenatale screening is inmiddels uitgegroeid tot een taak waar zowel verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen als huisartsen, elk vanuit hun expertise en plek in de zorgketen, een rol vervullen. Het begrip counseling in het landelijke prenatale screeningsprogramma (downsyndroom en het SEO) houdt in dat alle vrouwen in het begin van de zwangerschap zowel schriftelijk als mondeling worden geïnformeerd over het bestaan van prenatale screening, de implicaties en de mogelijke voor- en nadelen van prenatale screening. Hierbij wordt gelet op het recht van de zwangere vrouw op haar verzoek niet geïnformeerd te willen worden (het ‘recht op niet-weten’). Het doel van de gegeven informatie en de besproken keuzemogelijkheden is de zwangere en haar partner in staat te stellen zelf in vrijheid een weloverwogen beslissing te nemen, zowel over het al dan niet laten verrichten van prenatale screening als de stappen

Nummer

A 1609

Organisator

Boerhaave Nascholing

Adres

LUMC, gebouw 3, werkgroepruimten V3-30 (ochtend); V3-18, V3-22, V3-26 (middag)
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Tijd

Start 09:00
Eind 17:00

Sluitdatum aanmelden

15 februari 2016

Accreditatie punten

6

Prijs 1

€ 300
webworks by multimove