Vaardigheidstraining eerste trimester SEO

14 september 2021
Hands-on training

Middels de vaardigheidstraining worden echoscopisten opgeleid voor de uitvoering van het eerste trimester SEO.

Nummer

A21052

Organisator

Hogeschool Inholland

Adres

Divers:
Fontys Pro Eindhoven, Inholland Academy Haarlem, UMC Utrecht en Amsterdam UMC
Zie studiehandleiding voor verdeling data per opleidingslocatie

Accreditatie punten

4

Prijs 1

€ € 650,00
webworks by infracom