Eerste trimester afwijkingen

28 mei 2021
Hands-on training

Theorie: 75 minuten In deze cursus geven we een overzicht van de anatomische structuren die goed te beoordelen zijn in het eerste trimester. We tonen normaalbeelden van deze structuren, waarbij we aangeven in welke vlakken de structuren het best te beoordelen zijn en wat de normale afmetingen zijn. De US clock lesmethode zal gebruikt worden om de correcte vlakken in beeld te krijgen. We bespreken de verschillen tussen de beeldherkenning bij 12-13 weken en bij 19-20 weken, waardoor het duidelijk wordt wat de mogelijkheden en de beperkingen van het onderzoek zijn bij de vroege termijn. Tevens besteden we aandacht aan het gebruik / instellingen van het echo-apparaat. Naast de normale anatomie tonen we meerdere echoscopische beelden van verschillende afwijkingen in het eerste trimester ter illustratie. We besluiten met adviezen voor de counseling in het geval er een verdenking is op een structurele afwijking. Praktijk: 120 minuten Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning van de verschillende structuren in de transversale, coronale en sagittale vlakken. De docent zal letten op de juiste instellingen van het echo-apparaat en zal instructies geven voor beeldoptimalisatie.

Nummer

A21009

Organisator

Echoxpert

Adres

Oeverpad 300
1068 PJ Amsterdam

Sluitdatum aanmelden

28 mei 2021

Accreditatie punten

3

Prijs 1

€ €300
webworks by infracom