SEO logboek training

30 december 2021
Hands-on training

Theorie: 75 minuten In deze training staat het vastleggen van de verplichte beelden voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek conform de landelijke kwaliteitseisen centraal. Uiteraard ligt daarbij de focus op het maken van de juiste opnames. De US clock lesmethode zal gebruikt worden om de correcte vlakken in beeld te krijgen. De methode van een goede meting wordt besproken met aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat. Daarnaast worden er tips en trucs gegeven voor het verkrijgen van de juiste doorsnedes. SEO logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zullen plenair beoordeeld en gedeeltelijk gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken. Praktijk: 120 minuten De docent zal aanwijzingen geven voor het optimaliseren van het beeld (o.a depth, focus, gain, manier van vergroten), en aandacht besteden aan ‘probe handling’ voor corrigeren van het vlak. Daarna wordt besproken wat de juiste vergroting is van het beeld van de verschillende orgaansystemen om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle verplichte items zullen worden beoordeeld. Bij alle metingen (biometrie, cerebellum en pyela) zal tevens kritisch gekeken worden naar het plaatsen van de calipers.

Ik ga mij aanmelden voor dit evenement!

Nummer

A21009

Organisator

Echoxpert

Adres

Oeverpad 300
1068 PJ Amsterdam

Sluitdatum aanmelden

30 december 2021

Accreditatie punten

3

Prijs 1

€ €300
webworks by infracom