Derde trimester: afwijkingen en biometrie

30 december 2021
Teamscholing

Theorie: 75 minuten In deze cursus wordt aan de hand van het protocol ‘Foetale biometrie’ van de NVOG de methode van een goede meting besproken met aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat (o.a. vergroting, vlak, focus, angle, frequentie en tissue gain). De US clock lesmethode zal gebruikt worden om de correcte vlakken in beeld te krijgen. We gaan ook in op de ontstaanswijze van groeirestrictie en de meerwaarde van doppler metingen in de opsporing hiervan. Ook worden de valkuilen belicht met betrekking tot de instellingen van het apparaat, de te verrichte metingen en de interpretatie van de metingen. Een selectie van biometrie logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zal plenair beoordeeld en gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken. Tot slot bespreken we de meest voorkomende afwijkingen van de hersenen, het hart en het abdomen, die in het 3e trimester gevonden kunnen worden. Praktijk: 120 minuten Tijdens het hands-on gedeelte zullen alle deelnemers bij dezelfde proefpersoon alle biometriemetingen verrichten (HC, AC en FL) en zal de docent concrete aanwijzingen geven voor het optimaliseren van het echoscopische beeld en de metingen. De docent zal de instellingen steeds (laten) wijzigen om het effect hiervan op het beeld en de meting te laten zien. De biometriegegevens van de deelnemers worden onderling met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in het effect op de percentielwaarden.

Nummer

A21009

Organisator

Echoxpert

Adres

Oeverpad 300
1068 PJ Amsterdam

Accreditatie punten

3

Prijs 1

€ €300
webworks by infracom