Foetale hart

30 december 2021
Hands-on training

Theorie: 75 minuten In deze cursus wordt de normale anatomie van het foetale hart besproken en de mogelijke anatomische afwijkingen en hoe deze benoemd worden. De standaard vlakken voor beoordeling van het 4-kamerbeeld, de linker en rechter uitstroom en het 3-vaten beeld worden getoond, waarbij gewezen wordt op andere hartstructuren die in deze vlakken zichtbaar zijn als extra houvast voor de beoordeling. De US clock lesmethode zal gebruikt worden om de correcte vlakken in beeld te krijgen. De aanpak voor de beoordeling van het septum wordt besproken met aandacht voor de juiste instelling van het echo-apparaat. Tevens zal ook het hart in het sagittale vlak en coronale vlak bekeken worden om meer 3-dimensionaal inzicht te krijgen en meer vertrouwd te raken met de onderlinge verhoudingen van de verschillende hartstructuren. Naast de normale anatomie worden ook meerdere echoscopische beelden van hartafwijkingen getoond ter illustratie. Praktijk: 120 minuten Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning in de transversale, maar ook de coronale en sagittale vlakken. De docent zal aanwijzingen geven om deze vlakken te verkrijgen en de deelnemers wijzen op de herkenning van een aantal andere hartstructuren. Er zal geoefend worden met de beoordeling van het septum, foramen ovale en V-sign middels color Doppler. De docent zal letten op de juiste instellingen van het echo-apparaat en zal instructies geven voor beeldoptimalisatie.

Ik ga mij aanmelden voor dit evenement!

Nummer

A21009

Organisator

Echoxpert

Adres

Oeverpad 300
1068 PJ Amsterdam

Sluitdatum aanmelden

30 december 2021

Accreditatie punten

3

Prijs 1

€ €300
webworks by infracom