Casuïstiekbespreking

15 september 2020
Teamscholing

Casuïstiek bespreking binnen het eigen team, van doorsnee en met name bijzondere casus van afgelopen maanden. De echoscopisten presenteren aan de hand van echobeelden en filmpjes, hun "eigen" casus, de followup en de anatomische/pathologische achtergronden van deze casus. Doel van deze casuïstiek bespreking is van elkaar leren. Het herkennen van specifieke echobeelden, scantechnieken verfijnen en het waarborgen van de kwaliteit van de echo onderzoeken en zo mogelijk deze kwaliteit verhogen .

Nummer

A19019

Organisator

Echo Amsterdam

Adres

Echo Amsterdam
Ite Boeremastraat 1
1054 PS Amsterdam

Tijd

Start 17:00
Eind 21:00

Sluitdatum aanmelden

15 september 2020

Accreditatie punten

2
webworks by infracom