Casuistiekbespreking Gelre Zutphen

06 oktober 2020
Casuïstiekbespreking

Evaluatie van geziene afwijking of bij verdenking afwijking. Gezamenlijk bestudering van de echobeelden. Gezamenlijk evaluatie van het gevoerde beleid. Reflectie op eigen handelen in relatie tot wenselijk beleid.

Nummer

A20042

Organisator

Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen

Adres

Gelreziekenhuizen Den Elterweg 88 Zutphen

Tijd

Start 16:00
Eind 17:00

Sluitdatum aanmelden

17 maart 2020

Accreditatie punten

1
webworks by infracom