EchoXpert, Foetale Brein

02 juni 2020
Hands-on training

In deze cursus wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de normale anatomische ontwikkeling van het foetale brein, gebruikmakend van zowel de standaard transversale vlakken als van coronale en sagittale vlakken. In de standaard transversale vlakken wordt gekeken naar extra structuren die houvast kunnen geven in de beoordeling. De coronale en sagittale vlakken worden getoond om meer 3-dimensionaal inzicht te krijgen en meer vertrouwd te raken met de onderlinge verhoudingen van de hersenstructuren. Naast de normale ontwikkeling worden ook meerdere echoscopische beelden van hersenafwijkingen getoond ter illustratie. Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning in de transversale, maar ook de coronale en sagittale vlakken. De docent zal aanwijzingen geven om deze vlakken te verkrijgen en de deelnemers wijzen op de herkenning van een aantal normale hersenstructuren. Daarnaast is er ook aandacht voor de juiste instellingen van het echoapparaat.

Nummer

A20010

Organisator

EchoXpert

Adres

EchoXpert
Oeverpad 300
1068 PJ Amsterdam

Accreditatie punten

3

Prijs 1

€ 225
Ex BTW
webworks by infracom