Accreditatie aanvragen

1. Voor het aanvragen van accreditatie bij de BEN vult u het invulformulier op de website in. Het is mogelijk om voor een zelfde scholing in het jaar, meerdere data aan te vragen. Accreditatie geldt  voor een jaar, van 01 januari t/m 31 december. U kunt hier accreditatie aanvragen voor symposia, congressen, casuïstiekbesprekingen en bij-en nascholingen. Dit geldt ook voor online bijscholing.

2. Als de accreditatie wordt goedgekeurd door onze accreditatiecommissie, ontvangt u een accreditatienummer en het aantal punten waarvoor de scholing geaccrediteerd is.

3. We verwachten van u, na afloop van de scholing een presentielijst. Wij willen u verzoeken dit in een Excel bestand aan te leveren. Dit bestand gaat naar secretariaat@echoscopisten.nl 

BELANGERIJK:

Op de presentielijst zien wij graag terug:

-Naam en het BEN-lidmaatschapsnummer, 4 cijfers!

(optioneel) -Emailadres (welke de deelnemer heeft opgegeven en dus bekend is bij de BEN)

Zonder  lidmaatschapsnummer kunnen wij helaas geen punten toekennen. De BEN schrijft alleen punten bij in het profiel van de desbetreffende BEN-leden aan de hand van deze presentielijst.

Hands-on trainingen en e-learning

Voor hands-on trainingen en e-learning geldt een iets andere procedure; aangezien het op onze website niet mogelijk is om deze vorm van scholing dagelijks te laten zien op de site, kunt u deze elke maand invoeren in het aanvraagformulier. Dan wordt uw scholing maandelijks op de agenda gezet. In de vrije tekst kunt u dan aangeven dat deze scholing op aanvraag is, of dat de andere data later in het jaar bekend gaan worden. Bij nascholing door de industrie, een professioneel bureau of door een beroepsgroep georganiseerd, die gedeeltelijk gesponsord is en/of waarvoor deelnemers een toegangsprijs betalen, geldt voor de accreditatieaanvraag een tarief van € 120,00 euro

webworks by infracom